Obsługa informatyczna firm

Informatyczna obsługa firm czy potrzebna Osbługa informatyczna firm?
Osbługa informatyczna firm czy i kiedy jest potrzebna?

Kiedy rozważasz wdrożenie kompleksowej obsługi IT dla firm w swojej firmie, musisz pamiętać o kilku rzeczach. Na przykład kompleksowe rozwiązanie IT będzie zajmować się problemami w sposób holistyczny, więc atak ransomware nie będzie traktowany jako odosobniony incydent. Będzie ono również obejmować plan tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii, szkolenie zespołu w zakresie rozpoznawania oszustw phishingowych oraz solidny protokół bezpieczeństwa.

AIR zapewnia obsługę informatyczną firm

Departament Sił Powietrznych (DAF) współpracuje z sektorem prywatnym w celu dostarczenia usług IT dla firm, które pomogą wojsku w realizacji jego misji. Usługi te mają na celu poprawę wydajności operacji krytycznych dla misji i napędzanie zachowań, które zwiększają skuteczność misji. Inicjatywa wykorzystuje komercyjne usługi biznesowe i najlepsze praktyki, aby zapewnić obsługę informatyczną firm dla personelu wojskowego i innych organizacji. Siły Powietrzne planują wdrożenie pierwszej fazy projektu w falach we wszystkich lokalizacjach Sił Powietrznych. AIR poszukuje obecnie komercyjnych dostawców i jest na dobrej drodze do przyznania kontraktu do marca 2022 roku.

ITS zapewnia zasoby obliczeniowe

Obsługa informatyczna firm pomaga uczelniom i instytucjom badawczym w dostępie i korzystaniu z szerokiej gamy zasobów i narzędzi obliczeniowych. Usługi te obejmują serwery, przechowywanie danych, sieci i szeroką gamę oprogramowania. Ponadto mogą one wspierać ogólnouczelnianą pocztę elektroniczną, telekomunikację oraz systemy wideo i audiowizualne.

Usługi te pomagają uniwersytetom i instytucjom badawczym w dostępie, utrzymaniu i udostępnianiu informacji. Niektóre z ich usług obejmują Enterprise Document Imaging, który pozwala na scentralizowane przechowywanie i zarządzanie zeskanowanymi dokumentami. Dokumenty te są kluczowymi elementami w zarządzaniu finansami, przyjęciami i darami darczyńców. Inne usługi to sieci, telefony i centra danych, w których przechowywane są dane o znaczeniu krytycznym. Dodatkowo, usługi te obejmują Telewizję i Strumieniowanie, które zapewniają treści na żywo, a także Komórkę i Radio, które wspierają rozszerzenie zasięgu kampusu.

ITS zapewnia narzędzia samoobsługowe

Narzędzia samoobsługowe to świetny sposób, aby użytkownicy mogli samodzielnie rozwiązywać problemy techniczne, bez konieczności polegania na specjalistach IT. Narzędzia te pozwalają użytkownikom przeszukiwać FAQ, instrukcje techniczne i posty na blogach, aby znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. Niektóre systemy integrują się również z chatbotami. Narzędzia te zmniejszają obciążenie administracyjne pracowników IT i uwalniają ich czas na inne działania.

Narzędzia samoobsługowe mogą również pomóc pracownikom w identyfikacji typowych problemów i śledzeniu postępów w ich rozwiązywaniu. Na przykład narzędzia samoobsługowe IT mogą śledzić, jak często pracownicy korzystają z przestarzałego sprzętu i ostrzegać ich o problemie, zanim stanie się on zbyt poważny. Mogą oni również zgłaszać problemy z obecnym sprzętem lub prosić o jego modernizację.

Samoobsługowe narzędzia informatyczne umożliwiają również użytkownikom końcowym sprawniejsze i szybsze rozwiązywanie problemów. Narzędzia te dostarczają użytkownikom narzędzi potrzebnych do samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów, dzięki czemu zespoły IT mogą skupić się na zadaniach o większej wartości. Jedno z takich narzędzi, CloudBolt, może wzmocnić pozycję użytkowników poprzez dostarczenie istotnych informacji o ich środowisku. Pomoże użytkownikom zrozumieć, ile kosztuje każdy zasób i umożliwi im podjęcie świadomej decyzji o najlepszych opcjach wykorzystania zasobów. Będzie również przeprowadzać okresowe kontrole środowiska, aby zapewnić, że jest ono gotowe na wszelkie zmiany potrzeb. Narzędzia samoobsługowe mogą nawet umożliwić użytkownikom wstrzymanie pracy serwerów lub zamknięcie nieużywanych portów.

Rodzaj wybranego narzędzia do samoobsługi klienta często zależy od celów, zasobów i oferty produktowej. Poniższe pięć opcji oprogramowania do samoobsługi klienta obejmuje szeroki zakres przypadków użycia. Help Scout to pełna platforma obsługi klienta, która oferuje dwa narzędzia do samoobsługi klienta.

ITS zapewnia szkolenia

ITS (Information Technology Services) to usługi informatyczne, które umożliwiają organizacjom zarządzanie i usprawnianie ich działalności. Usługi oferowane przez ITS obejmują aplikacje i wsparcie sieciowe, szkolenia i rozwój oraz cyberbezpieczeństwo. Pracownicy ITS to specjaliści ds. technologii informacyjnych, administratorzy sieci, kierownicy projektów i analitycy biznesowi. Budżet wykonawczy na rok 2023 zaleca 943 mln USD na środki na wszystkie fundusze ITS, co stanowi wzrost o 50 mln USD w stosunku do roku 2022. Budżet zapewnia również dodatkowe środki na personel ITS oraz na inwestycje związane z bezpieczeństwem cybernetycznym.

Zespół usług szkoleniowych ITS zapewnia szkolenia z zakresu różnych technologii. Kursy obejmują praktyczne szkolenia i działania prowadzone przez doświadczonych trenerów. Dostępne są szkolenia dotyczące wielu aplikacji, w tym Microsoft Office, Google Analytics i Blackboard. Pracownicy ITS są również dostępni w celu rozwiązywania problemów w cztery oczy.

Obsługa IT dla firm pomaga również przedsiębiorstwom zachować zgodność z przepisami. Monitorują dane i aplikacje biznesowe, aby zapewnić, że są one wykorzystywane zgodnie z polityką organizacji. Współpracują również z zespołami biznesowymi i działami prawnymi w celu zbadania i zapobiegania potencjalnym naruszeniom. Ponieważ dane są siłą napędową firmy, personel IT jest kluczem do zapewnienia, że firma utrzymuje swoją przewagę konkurencyjną.

Usługi IT dla firm zapewniają również dokumentację pomocy i samouczki wideo dla różnych narzędzi używanych na kampusie. ITS prowadzi również dokumentację pomocy dla kilku narzędzi, w tym WordPress, Moodle i Kaltura. ITS zapewnia również samouczki wideo dla innych narzędzi, w tym Zoom i Qualtrics. Dostęp do tych usług można uzyskać za pomocą systemu kontroli ekranu dotykowego podium.

ITS zarządza ryzykiem informatycznym

Zarządzanie ryzykiem IT może pomóc w zminimalizowaniu kosztów i skutków cyberataków oraz innych incydentów, które mogą dotknąć Twoją organizację. Może ono pomóc w identyfikacji i analizie sieci, zarządzaniu dostawcami usług i sprzedawcami oraz wyprzedzaniu podmiotów stanowiących zagrożenie. Kluczem do skutecznego zarządzania ryzykiem jest określenie, jakie ryzyko warto podjąć i jak je ograniczyć.

Pierwszym krokiem w zarządzaniu ryzykiem IT jest zdefiniowanie ryzyk, na które narażona jest organizacja. W wyniku procesu analizy ryzyka powstaje lista ryzyk wraz z ich poziomami wartości, która jest dokumentowana w rejestrze ryzyk. Kolejnym krokiem jest proces oceny ryzyka, w którym porównuje się poziomy ryzyka z kryteriami akceptacji ryzyka i nadaje priorytety zdarzeniom związanym z ryzykiem. W procesie oceny należy również uwzględnić dotkliwość ryzyka.

Po zidentyfikowaniu zagrożeń należy stworzyć program zarządzania ryzykiem informatycznym. Pozwoli on określić lokalizację wrażliwych danych, przeanalizować ich rodzaj i nadać priorytety ryzykom z nimi związanym. Powinien również ustalić tolerancję ryzyka dla każdego zasobu danych. Po wprowadzeniu tego programu zespół zarządzania ryzykiem IT może kontynuować monitorowanie sieci IT przedsiębiorstwa w celu wykrywania i ograniczania ryzyka. Zazwyczaj organizacje zaczynają od oceny bezpieczeństwa baz danych i aplikacji do współpracy. Jednak coraz więcej firm przechodzi na strategię cloud-first lub cloud-only.

Program zarządzania ryzykiem IT powinien obejmować interesariuszy biznesowych i informatycznych. Takie podejście pomoże Ci zidentyfikować i zarządzać ryzykami IT, które są krytyczne dla organizacji. Pomoże również zwiększyć odporność na cyberataki i chronić pracowników.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Tagged:

LEAVE A RESPONSE

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You Might Also Like